Bleiksdagan gjennom 25 år

Når årets Bleiksdagan går av stabelen fra 19. – 21. juni, er det de 25. Bleiksdagan i rekken, fra første arrangementet i 1991.
Det hele startet som en idè fra Terje Strøm, som også var initiativtakeren til å få det hele i gang. Intensjonen var å få til et årlig arrangement som ville være positivt for Bleikssamfunnet, og som ga positive ringvirkninger for bygda. Turmarsjgruppa i Høken hadde tre år tidligere startet med turmarsjer helga rundt St. Hans, med Oksebåsen kveldstrim på fredag og Bleiksmarsjen på lørdag. Dette var en fin måte å promotere Bleik på, og det trakk mange tilreisende hit. Kanskje ville et større arrangement i tillegg, trekke enda flere hit, og en kunne gjennom arrangementet gi de som kom, positive opplevelser i bygda?

De første Bleiksdagan ble gjennomført fra 21. – 23. juni, samme helga som turmarsjgruppas marsjhelg. En gjennomgang av programmet fra dette første arrangementet, viser følgende:

  • Turmarsjer
  • Elvisshow med Hans Are
  • Sambatog med Bleik musikkforening
  • Leker og konkurranser for barn
  • Marit Endresen m/orkester – underholdning og dans
  • Rebusløp
  • Båtturer til Bleiksøya – fisking
  • Kåring av årets Bleiksværing

De første Bleiksdagan ble en kjempesuksess, nydelig vær og masse folk. Det var tydelig at både Bleiksfolk og tilreisende satte pris på det som skjedde i bygda disse dagene. Og Terje Strøm fikk mye ros for initiativet med å få et slikt arrangement på plass.
Planen var å ha Bleiksdagan som et utearrangement i sentrum. Dette ble også gjennomført de første årene, men regn og vind skapte store utfordringer for arrangørene, så etter noen år ble hele arrangementet flyttet fast til samfunnshuset – noe innendørs og noe utendørs avhengig av været.
Gjennom de 25 årene vi har holdt på, er det blitt en del faste programposter som har gått igjen og blitt arrangementer som kjennetegner Bleiksdagan:

Årets Bleiksværing

I alle 25 årene har det vært kåring av Årets Bleiksværing. Kriteriet har vært personer/organisasjoner som har gjort en innsats for Bleikssamfunnet. Det første året ble Hans Martin Hansen valgt for den jobben han hadde lagt ned i forbindelse med bygging av samfunnshuset. Siden har Bleiksfolk hvert år gitt sin stemme til den/de som de mener har fortjent en slik påskjønnelse, og en oversikt over alle som er kåret, finnes i programmet hvert år.

Sambatog

De ti første årene var det Sambatog med Bleik musikkforening. Barn og voksne kledde seg ut og danset seg gjennom gården til sambarytmer. Også musikerne var utkledd, så det var et fargerikt tog som hadde sin rute gjennom Bleiksgården.

Bleiksmarsjen

Som tidligere nevnt startet turmarsjgruppa i Høken med ei turmarsjhelg tre år før en begynte med Bleiksdagan – med Oksebåsen kveldstrim på fredag og Bleiksmarsjen på lørdag. Senere kom også lotteforeninga med Lottemarsjen på søndag, slik at det var mulig å få med seg tre marsjer i løpet av ei helg. Oppslutninga om turmarsjer var spesielt stor før år 2000, og Bleiksmarsjen var da en av de største i Nord Norge. En hadde fått laget en deltakermedalje med Bleiksøya, og ved hver ny deltakelse fikk en medalje med en fugl fra Bleiksøya, og den kunne henges på kjedet til Bleiksøymedaljen. Dessverre har turmarsjinteressen dabbet av etter hvert, men fortsatt er det en god del trofaste turgåere som gjennomfører marsjen(e) hvert år.

Lygarkveld

Under planlegginga av Bleiksdagan for 1995, ble tanken om i legge inn en kveld med vitser/historier tatt opp. Bakgrunnen for dette var at NRK med Tore Skoglund som programleder hadde sine populære fortellerkvelder fra Rorbua i Tromsø, program som samlet «hele» Norge foran TV-apparatene. Det ble da bestemt å prøve en slik fortellerkveld under Bleiksdagan i 1995. Første året hadde en bare lokale fortellere med Torgeir Schaug, Dagfinn Jensen, Einar Karoliussen og Wilhelm Aronsen. Dette ble en suksess, og allerede året etter ble Tore Skoglund hentet som hovedgjest og leder av Lygarkvelden, med diverse lokale fortellere. Det viste seg snart at denne kvelden med reker og vitser ble svært populær, og den er blitt et fast innslag i Bleiksdagan. En har satt en grense på 280 billetter da det ikke er mulig å ha flere tilhørere i salen. Foruten Tore Skoglund som har vært her to ganger, har alle de kjente fortellerne fra Rorbua vært her, slik som Mossa, Petter Rønning, Atle Smedsund, Snorre Tindberg, Kjell Robertsen, Tor Hamnes, Christian Fredrik Figenschow og Kai Kiil. I tillegg har Kjell Ove Hveding, Frank Arne Olsen, Steinar Bastesen, Nils Einar Utsi og Hjalmar «Hjallis» Andersen deltatt. Foruten disse hovedgjestene har det vært tre lokale lygere hver gang. I 2015 har Finn Arve Sørbøe sagt ja til å være hovedgjest, noe vi er svært fornøyd med. Vi har prøvd å få han hit flere ganger tidligere, men han har alltid vært opptatt med andre oppdrag, men endelig i år har det passet slik at han kan komme.
Tar også med at Smia pub alltid er åpen etter Lygarkvelden, og de fleste tar turen dit når Lygarkvelden er ferdig.

Ta Sjansen/Mestermøte

Midt på 1990-tallet startet en opp med Ta-sjansen i havna, et opplegg i samsvar med det populære TV-programmet fra Holmenkollen. Dette trakk mange tilskuere, men få deltakere medførte at en etter fem år gikk over til å arrangere et Mestermøte i molokråa, der både idrettslag og politikere ble utfordret. Oppgavene her var både hjellklatring, dekkdraing og balansering som for de fleste endte med et plask i sjøen. Etter fire år ble også Mestermøtet tatt av programmet.

Turer til Rekvika

Fra slutten av 1990-tallet kom Rekvikaturer på programmet. I mange år var dette en fast del av Bleiksdagan. De første årene var turene med den gamle bleiksbåten Havblikk. Senere var det Rolf Solvoll med turistbåten Laura som tok folk med til Rekvika. Der ble folk rodd i land og fikk gå opp i dryppsteinhula som går ca. 70 m innover i fjellet. Dette var et populært tiltak, og det var mange med på disse turene.

Blomstershow

Mange år stilte blomsterforretningene på Andenes opp med blomstershow under Bleiksdagan. Det ble laget mange fine buketter og oppsatser. Noen ganger fikk folk som var til stede i salen også prøve seg som blomsterdekoratører. Etterpå ble alt av buketter og oppsatser loddet ut.

Høkens fotballskole

Fra 2003 har Høken hvert år hatt fotballskole for barn fra 5 – 13 år. Spillere fra A-laget har vært instruktører. De siste årene har også spillere fra Tromsø IL vært med-instruktører. Dette har vært et populært tilbud, og flere hundre barn har i årenes løp deltatt på fotballskolen.

Strandhogg

Strandhogget ble første gang gjennomført i 2003. Det er først og fremst ei forestilling der barn er aktører, men med noen få voksne innblandet. Hovedinnholdet i forestillinga er likt hvert år, der øypiratene kommer med kaptein og sjørøvere på jakt etter gull og edle mynter, men støter selvsagt på Bleiksindianerne som sammen med sin høvding prøver å stoppe dem. Forestillinga er blitt svært populær, med både plankegåing og bading. Stort sett alle barn deltar, mens de voksne er interesserte tilskuere. Skattekista med gullpenger blir funnet, og som mest rettferdig er, delt slik at både små indianere og sjørøvere får. I 2014 måtte Strandhogget dessverre avlyses pga dårlig vær.

Mimrekvelder

Den første Mimrekvelden ble arrangert i 2004, og har vært med i alle arrangementene siden da, med noe forskjellig innhold. De to første årene hadde en fokus på det å bo på Bleik på 1950 – 60 tallet, og med allsang fra disse årene. På mange av Mimrekveldene har det vært allsang ledet av Arild Hansen.
I 2006 fikk vi besøk av skøyteløperen Hjalmar «Hjallis» Andersen, som var med på Lygarkvelden på fredag og på Mimrekvelden lørdag, der han fortalte fra sine opplevelser på skøytebanen på 1950-tallet. Det var tydelig populært når han på sin humoristiske måte lot publikum få del i mange av sine opplevelser – både på og utenfor skøytebanen.
I 2007 hadde vi en ny skøyteløper på Mimrekvelden – nemlig Andøys egen Nils Aaness – europamester på skøyter i 1963, og eneste nordlending som har vunnet et internasjonalt skøytemesterskap. Han fortalte fra oppveksten på Haugnes og fram til han ble europamester. I tillegg hadde vi fått tak i TV-opptak fra løpene og da han fikk laurbærkransen. Avslutningsvis opplyste han at han ville gi premiesamlinga til Andøy kommune. (Den står nå utenfor kommunestyresalen.)
På Mimrekvelden i 2008 hadde en fokus på Bleik sanitetsforening og sportsklubben Høken, som begge hadde jubileum – sanitetsforeninga var 90 år og Høken 75 år.
I 2009 var vi så heldige å få besøk av Thorvald Stoltenberg, som imponerte alle tilstedeværende med et foredrag/kåseri fylt av både alvor og humor.
I 2010 ble det mer skøyter på mimrekvelden. Nils Aaness hadde fått skøytelandslaget fra Squaw Valley i 1960 til å legge sin 50-års markering til Bleik under Bleiksdagan. De stilte da opp på mimrekvelden og fortalte fra sine opplevelser på skøytebanen gjennom mange år. (Tar med at Anne Lise og Knut Johannesen hadde gullbryllup under Bleiksdagan, noe som ble markert under Lygarkvelden).
Styret i Bleiksdagan i 2011 hadde registrert at vi hadde fått en fantastisk ny sogneprest – Gunnar Wiik – og sammen med en kamerat fra Bergen tok han ansvaret for Mimrekvelden dette året, og ga oss en kjempefin kveld under tittelen «Hverdagen går bedre med et smil».
I 2012 ble Mimrekvelden slått sammen med lørdagsfesten. Under tittelen «Frem fra glemselen», stilte tidligere danseband fra Bleik opp og spilte. Danseband helt tilbake til 1950-tallet stilte opp og bidro til en topp kveld. Dette ble svært populært, og både i 2013 og 2014 ble det kombinert mimrekveld og dansefest. Mange band har stilt opp, og Sullivans har vært med alle årene.

Gårdsvandring

Hvert år fra 2004 har det vært gårdsvandring med Enok Olsen. Under denne vandreturen gir Enok en fin oversikt over Bleiks historie, geologi med mer. Mange, både Bleiksværinger og andre, har lært mye om Bleik gjennom disse turene.

Andre programinnslag

Faste innslag ellers under Bleiksdagan er salg av grillmat, kafè, loddsalg, luftgeværskyting, pil og bue og salgsboder. Enkeltår har det også vært trylleshow for barn, trimløp, utendørsgudstjeneste, hesteridning, barnetime, konsert med skolekorps, veteranbiltreff, havpadlekurs og turer med Vesterålen turlag. I 2014 var idealistene bak veteranskøyta Havblikk til stede og fortalte om arbeidet med båten som egentlig har hørt til på Bleik, og som nå er blitt fredet av Riksantikvaren.
Det har også vært St. Hans feiring når det har passet med Bleiksdagan, men her har Bleik Vel og Bleik Sanitetsforening stått for arrangementet, mens Bleik musikkforening har spilt.
I 2010 kom også Hesteskokasting og Boccia inn på programmet, og i 2011 kom golf og kulegolf med, – alt etter initiativ fra Raimo.

 

Da har en i hovedsak nevnt de programpostene som har vært i løpet av de 25 årene, men vil avslutningsvis nevne to deltakere som ikke er med i oversikten ovenfor:

Ungdomslagets teatergruppe
Teater har i alle år vært en viktig del av ungdomslagets aktiviteter, spesielt har folkekomedier hatt en stor plass. I 2004 øvde de inn komedien «Kaillan i Oladalen», og den ble fremført på torsdag som en tyvstart på Bleiksdagan, og i 2010 ble «Tippedilla» fremført på lørdag ettermiddag – ei oppvarming foran midtsommerfesten på kvelden. Den har vært fremført flere ganger siden første fremføring på 1950-tallet, og fortsatt er forestillinga like populær.

Bleik montessoriskole
Da Bleik skole ble lagt ned i 2011, ble det oppstart av montessoriskole. Skolen har vært viktig bidragsyter under Bleiksdagan, både når skolen var kommunal og etter at den ble montessoriskole. I 2012 fremførte de skuespillet «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen», og i 2014 musikalen «Vettene vinner.»

Avslutning
Gjennomføringen av Bleiksdagan krever en dugnadsinnsats der 120-130 personer stiller opp hvert år og gjør en innsats for at det skal være mulig å gjennomføre arrangementene, og overskuddet «pløyes» tilbake til lokalsamfunnet, der lag og foreninger kan søke midler. I løpet av de 25 årene er 1 – 1,5 millioner delt ut på denne måten. I 2008 fikk Bleiksdagan Andøy kommunes kulturpris for den betydningen arrangementet har hatt – ikke bare for Bleik, men for hele kommunen.